Wielkopolskie atrakcje

Jedną z ciekawszych miejscowości, do której warto zajrzeć w czasie wycieczki po Wielkopolsce, są Szamotuły. Ten dawny ośrodek rzemieślniczy odegrał ważną rolę w XIX wieku. Stały się wtedy Szamotuły jednym z ważniejszych ośrodków myśli narodowej na terenie zaboru pruskiego. Tu również w połowie XIX wieku zaczęła się rodzić polska archeologia. Dziś w mieście tym ważną rolę odgrywa turystyka, a noclegi w hotelach i schroniskach młodzieżowych ułatwiają turystom zwiedzanie miasta i poznawanie jego najcenniejszych zabytków. Na które z nich warto zwrócić szczególną uwagę?

Wśród najciekawszych zabytków ważne miejsce zajmuje zamek Górków z XV wieku. Ta ciekawa rezydencja magnacka dziś służy jako siedziba Muzeum Ziei Szamotulskiej. Na zwiedzających czekają tu renesansowe i barokowe wnętrza, ciekawie prezentuje się także kolekcja ikon. Znaleźć tu można również zbiory etnograficzne oraz historyczne, dzięki którym lepiej można zrozumieć kulturę tego regionu.Wielu wrażeń może też dostarczyć wizyta na miejscowym rynku.

Dodaj komentarz